คู่มือการใช้งาน

สาธิตการใช้งาน แนะนำระบบหางาน สมัครงาน ประกาศงาน

สาธิตการเพิ่มตำแหน่งงาน เพิ่มห้องสัมภาษณ์

สาธิต แนะนำการติดตั้ง และใช้งาน zoom